Probleem Gestuurd Onderwijs

In het kader van de Vrije Ruimte bouwt het zesde jaar voort op de Cursus Onderzoeksvaardigheden via Probleemgestuurd Onderwijs.

In groepen van 10, samengesteld doorheen de verschillende studierichtingen, werken de leerlingen zelfstandig aan een 'probleem'- vraagstuk. Dit gebeurt met een strikt rollenspel : gespreksleider, notulist en groepslid, begeleid door een coach. De leerlingen kunnen kiezen uit diverse thema's: wiskunde, biologie, filosofie, godsdienst, geschiedenis, aardrijkskunde, gedragswetenschappen, talen, ...

De bedoeling is om de leerlingen voldoende voor te bereiden voor hun volgende stappen als student in het hoger onderwijs.

Het onderzoek mondt uit in een paper die voor een externe jury moet worden verdedigd. Op het einde van de rit moeten de leerlingen ook elkaar beoordelen.