Onderzoeksvaardigheden

In het kader van de Vrije Ruimte heeft de school geopteerd voor de Cursus Onderzoeksvaardigheden.

Centraal staan de informatievaardigheden: zoeken, verwerken, selecteren, beoordelen, rapporteren en presenteren van informatie. Om de 14 dagen krijgen de leerlingen van de vijfdes 2 lesuren om zich deze methodiek eigen te maken. Een erg efficiënte manier om dit te doen is zelf aan onderzoek doen.

Op het einde van het jaar leggen de leerlingen een paper voor over een zelfgekozen onderwerp die voldoet aan alle kwaliteitseisen: het onderzoek is verankerd, precies, functioneel, relevant en consistent.

Tijdens de mondelinge proefwerken presenteren ze aan hun begeleiders zowel de weg van hun onderzoek als de resultaten ervan.