Zelfstandigheidsdidactiek

Reeds meerdere jaren benadrukt de overheid vanuit pedagogisch oogpunt het toenemend belang van zelfstandigheidsdidactiek.  Dit is een belangrijke aanvulling bij het klassikaal lesgeven en draagt bij tot de autonome motivatie van de leerling.  De leerling maakt immers de grootste leerwinst als hij zijn leren voor een stuk zelf in de hand kan nemen.  De mate van zelfsturend leren is uiteraard afhankelijk van de psychologische groei van de leerling. 

Vandaar dat het Sint-Lodewijkscollege een leerlijn in zelfstandigheidsdidactiek aanbiedt.

In de eerste graad start de leerlijn met  BZL, in de tweede graad is die geïntegreerd in de verschillende lessen en in de derde graad komt ze gestructureerd aan bod in de vakken  OV (Onderzoeksvaardigheden in de vijfdes) en PGO (Probleem Gestuurd Onderwijs in de zesdes).