Science Technology Engineering Mathematics

STEM is vooreerst een didactiek. Leerlingen worden gecoacht om zelfstandig problemen op te lossen. Daarnaast is STEM vakoverschrijdend en worden onderzoekvaardigheden in het domein van de informatica, techniek, wetenschappen en wiskunde bijgebracht.

De leerlingen LAT en CLIL-LAT van het eerste en tweede jaar hebben in hun lessentabel 2 lesuren techniek waarin op onze school al jaren de STEM-didactiek wordt toegepast. Ze leren er programmeren en probleemoplossend denken.

De leerlingen MOD STEM+ en CLIL-MOD STEM+ van het eerste jaar krijgen in feite 4 lesuren STEM-didactiek bestaande uit 2 lesuren techniek en 2 lesuren STEM+. In deze uren realiseren leerlingen zelfstandig vakoverschrijdende projecten waarin kennis van techniek, wetenschap, wiskunde en informatica geïntegreerd worden. In deze projecten worden experimenten gerealiseerd waarop de wetenschappelijke onderzoeksmethode toegepast wordt. In het tweede jaar krijgen deze leerlingen 3 lesuren STEM-didactiek bestaande uit 2 lesuren techniek en 1 lesuur programmeren (van vraagstukken uit techniek, WW, SEI, natuurwetenschappen en wiskunde).