Pastoraal

De traditie behoeden is ze actueel maken. De kern van onze christelijke traditie is dat het bestaan rust in Gods Liefde. Dit is noch min noch meer de sterke boodschap van ons geloof. Via godsdienstlessen en verdichtingsmomenten willen wij de ervaring van dit geloof bemiddelen bij jonge mensen.

De pastorale momenten

In de pastorale momenten besteden we tijd aan gebedsvieringen, verdiepingsmomenten, getuigenissen en gesprekken.  De bezinningsdagen bieden verdere kansen tot dialoog en levens- en geloofsver­dieping.  Omdat geloof zonder daden niets is, roepen welzijnszorg, vastenactie en acute noodsituaties –  zowel binnen als buiten de school – onze leerlingen op tot daadwerkelijke solidariteit. Onze wereldbetrokkenheid proberen wij concreet te maken door onze projecten in het buitenland, onder andere via onze permanente relatie met Senegal, Mongolië, Togo  en India.

De verkenning van de sociale omgeving

Jongeren moeten in contact komen met alle “werelden” uit hun omgeving. Onze eerstejaars leren tijdens hun Sleuteldagen omgaan met assertiviteit en sociale vaardigheden. Onze tweedejaars sturen wij op inleefdag waar ze leren zien wat het leven met beperkingen betekent. De leerlingen van de derdes worden tijdens hun RSV-dagen  wegwijs geholpen in de complexe wereld van het relationele.  In het vierde jaar reflecteren de leerlingen over de vraag hoe zij in hun context iets kunnen bijbrengen voor een betere wereld. De derdegraadsleerlingen schrijven zich een halve dag in om samen te werken met beroepskrachten uit bejaardentehuizen en gehandicapteninstellingen of met mensen die aangewezen zijn op familiehulp.