Contact

 • Aankloppen aan het lokaal B310 op de 3e verdieping. Elke voormiddag is er een leerlingenbegeleider in het lokaal aanwezig.
 • Een briefje deponeren in de brievenbus aan het lokaal.
 • Leerlingen, ouders kunnen de leerlingenbegeleiders mailen. Het mailadres vinden ze in hun agenda.
 • De leerlingenbegeleiding kan ook telefonisch gecontacteerd worden: 050/406846.

  Voorzitter
  Ann Blontrock
  Algemene coördinatie
  Nele Vanneste
  Verantywoordelijke eerste graad
  Annemie Louagie
  Nele Vanneste
  Verantwoordelijke tweede graad
  Wouter Demuyt
  Filip Dupan
  Verantwoordelijke derde graad
  Lien Crommelinck