Aanpak

Onze leerlingenbegeleiding valt uiteen in drie lijnen en er wordt gewerkt op drie vlakken.

Is er een probleem? Heeft de leerling een vraag?

Vraag advies aan de klassenleraar, vakleerkracht en/of opvoeder… Ook de directie staat open voor elke vraag. Onze leerlingen kunnen bij iedereen terecht die werkt bij ons. Dit is onze 1e lijn.

2e lijn = Kern Leerlingenbegeleiding

Als er nood is aan meer ondersteuning of als de leerkrachten vinden dat een leerling wat extra hulp kan gebruiken, kan de klassenleraar of vakleerkracht de vraag doorsturen naar de Kern Leerlingenbegeleiding (afgekort: KLb). Zij nodigen de leerling dan uit voor een kennismakingsgesprek en verdere analyse van het probleem/de vraag.

De leerling en/of ouder kan uiteraard ook altijd zelf contact nemen met de KLb.

3e lijn

Soms kan het in het belang van de leerling zijn dat er contact wordt opgenomen met instanties buiten de school. Dit gebeurt nooit zonder overleg met de leerling en ouders.

Waarmee kunnen leerlingen geholpen worden?

We kunnen helpen op verschillende vlakken. Leerlingen kunnen bij ons terecht als ze niet goed weten hoe ze moet studeren (studiebegeleiding), als ze meer informatie willen over verschillende studierichtingen (studiekeuzebegeleiding). Sommige leerlingen voelen zich niet goed in hun vel, hebben angst te falen bij toetsen of … Ook met dat soort

vragen kunnen ze bij ons terecht (sociaal-emotionele begeleiding).

De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk individueel.

Wie is de Kern Leerlingenbegeleiding?

De KLb bestaat uit 6 medewerkers waarvan de meesten voor de materie opgeleid zijn. Zij komen wekelijks samen en bespreken discreet de hulpvraag van de leerling/ouders. Er is een sterke samenwerking met het CLB.

Samenwerking met ouders

Als we ouders contacteren, bespreken we eerst met de leerling wat we vertellen. Ook overleggen we telkens met de leerling én ouders welke informatie we doorgeven aan de klassenleraar en vakleerkrachten. We gaan dus discreet om met deze vertrouwelijke informatie.

Actieplan pestvrije school

Het Sint-Lodewijkscollege is niet enkel een plaats waar kennis wordt overgedragen. Wij willen aan onze leerlingen de mogelijkheid bieden om zich ten volle te ontplooien, ook op sociaal en emotioneel vlak. Daarom is het belangrijk dat elke leerling het leefklimaat op school als positief en bevorderlijk ervaart. In de eerste graad schenken we speciaal aandacht schenken aan de thematiek ‘pesten op school’. Op verschillende momenten tijdens het schooljaar wordt rond het thema gewerkt in lessen of klasuren. Met deze actie willen wij onze leerlingen sensibiliseren en hen het standpunt van onze school meegeven: pesten dulden wij niet!

Naast de preventieve aanpak is er ook aandacht voor een effectieve aanpak bij pesterijen. Hiervoor werd een concreet stappenplan ontwikkeld. In dit stappenplan is er zowel aandacht voor het slachtoffer als voor de leerling die pest. De ouders worden bij elke stap gecontacteerd.