leerlingenbegeleiding

Het Sint-Lodewijkscollege wil bouwen aan een open en rijk leerklimaat dat steunt op communicatie, overleg en samenwerking. Onze school wil de leerbekwaamheid en het welbevinden van elke leerling alle kansen bieden. Hiervoor hebben we verschillende vormen van begeleiding ontwikkeld. Op school hopen we dat iedereen zich goed voelt. Wij willen niet enkel aandacht schenken aan het leren op zich, maar ook aan de leerling(e) als persoon. De leerling staat centraal.