CLIL: where content & language meet

Het Sint-Lodewijkscollege was één van de pilootscholen voor CLIL en blijft kiezen voor dit boeiende project.

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is in Vlaanderen een vorm van meertalig onderwijs waarin (bepaalde lesinhouden van) niet-taalvakken worden onderwezen in een vreemde taal. Een school maakt zelf de keuze of dit Frans, Engels of Duits is.

Op onze school betekent CLIL dat de CLIL-vakken (zie * in de lessentabellen onder studieaanbod) gedeeltelijk in het Engels worden gegeven.

Op basis van onze ervaringen sinds 2007 in het Engelstalige CLIL-proefproject in de derde graad werd dit project uitgebouwd tot een volwaardig, zesjarig project. Dit project start in de eerste graad met de vakken geschiedenis en natuurwetenschappen in het Engels. In de tweede graad wordt CLIL in de richtingen LATwis5, economie en wetenschappen aangeboden. Hierbij hangen de CLIL-vakken af van de richting. In de derde graad wordt CLIL aangeboden in alle richtingen met component wetenschappen of economie. 

Een leerling die het CLIL-project wenst te volgen, doet dit best al vanaf het eerste jaar en dient voldoende gemotiveerd te zijn om de zaakvakken in het Engels te leren en een extra inspanning te leveren bij het verwerken van de leerstof in het Engels.

Wie kiest voor CLIL, kiest ook voor een volledig schooljaar CLIL. Als het nodig is kan een CLIL-leerling, na één schooljaar, overstappen naar een parallelle klas waar alle CLIL-vakken in het Nederlands worden gegeven.

Als je meer wilt weten over CLIL of onze school, ook over het onderwijs in Brugge, kun je ons altijd contacteren.