Katholiek secundair onderwijs dat de blik op de wereld opent

Het college voor Katholiek secundair onderwijs beoogt de vorming van de totale persoonlijkheid van elke leerling. Daarvoor is kennis nodig, maar evenzeer initiatie in ethiek en levensbeschouwing.

De werkelijkheid wordt maar ontsloten als men 2 talen beheerst: de talige taal die namen geeft aan dingen en hun onderlinge verhouding schetst, en daarnaast de wiskundige taal die via de wetenschappen inzicht geeft in de werkelijkheid. Daarom vinden wij het verwerven van kennis zo belangrijk. Het is de poort naar burgerschap en verantwoordelijkheid in de maatschappij.

Naast kennis willen wij de jongeren in het Katholiek secundair onderwijs ook initiëren in de verhalen van onze cultuur. Vanaf de Griekse mythologie over de Bijbel tot de hedendaagse literatuur worden waarden meegegeven in die verhalen. Ethiek maakt deel uit van de vorming tot een rijke persoonlijkheid. Om dit alles voeding en richting te geven zoeken mensen een kaderende levensbeschouwing. Voor ons is dat met overtuiging het christelijk geloof. Daarom worden onze leerlingen in contact gebracht met een eigentijdse geloofspraktijk. We staan stil bij de levensvragen waarmee jongeren worden geconfronteerd. Vanuit een authentieke christelijke voedingsbodem proberen we daarop een geschikt antwoord te geven op deze vragen.

Een open mentaliteit en persoonlijke groei

Ons Katholiek Secundair onderwijs creëert ruimte voor persoonlijke groei. Jonge mensen hebben vele talenten en zijn op verschillende wijzen intelligent. Met een open geest stimuleren wij ieders eigenheid en gaan op een flexibele wijze de leerlingen aanzetten om zichzelf te zijn, met respect voor anderen. Een grote diversiteit aan vakken opent nieuwe horizonten. Soms zijn de meest 'nutteloze vakken' de weg naar een persoonlijke ontdekking of verrijking. Het hoofddoel van het lerarenkorps is om elke jongere te brengen tot zelfstandigheid. Zij moeten eigenaar worden van hun eigen leerproces. Het gebruik van diverse pedagogisch-didactische methodes staat in dienst van die persoonlijke leerweg.

Open op de wereld

Wij proberen al vanaf het 1e jaar open te staan voor de wereld waarin onze leerlingen van het Katholiek secundair onderwijs leven. Vele maatschappelijke thema's worden in de lessen uitgespit. Tegelijk leggen wij contacten met andere scholen in Europa en zelfs in de zgn. derde wereld. Op die manier willen wij iets leren van andere culturen. De solidariteitsprojecten openen het hart van jonge mensen en appelleren op hun inzet voor de andere.

De vele excursies en reizen brengen de leerlingen in alle hoeken van ons land en van Europa, op zoek naar sporen van ons erfgoed.