Academie

Met de academie biedt het Sint-Lodewijkscollege naschoolse cursussen aan voor wie naast het curriculum een aantal zaken wil instuderen. Dat kan een bijkomende vreemde taal zijn, of een uitweiding in andere culturen. Een aantal leerkrachten zorgt voor een praktijkles in techniek of een initiatie in economie.