Schoolbestuur

Het schoolbestuur van de vzw Sint-lodewijk Brugge bestuurt in het totaal 13 scholen: zeven basisscholen en vijf middelbare scholen. De raad van bestuur bestaat uit 15 personen elk met een eigen bestuursachtergrond. De voorzitter is Meester Philip Van den Berghe. Hij wordt geflankeerd door economische, pedagogische en juridische experten. Tot de scholengroep behoren de zeven basisscholen van de groep basisscholen Sint-Lodewijkscollege, waaronder de school voor bijzonder onderwijs Noordveld. De middelbare scholen zijn het Vrij Handels- en Sportinstituut (VHSI), Immaculata, OLVH, De Busoschool Ravelijn en de beide scholen aan de Magdalenastraat: het Sint-Lodewijkscollege.