Het pedagogische project van het Sint-Lodewijkscollege

Het Sint-Lodewijkscollege is een open school met een ruime blik op de wereld. Zij stimuleert de groei naar zelfstandigheid bij de leerlingen en durft hoge eisen te stellen in studies. Het college is een trefpunt van cultuur, reflectie en wetenschap. Het Sint-Lodewijkscollege is verankerd in het christelijk geloof. De school werkt aan verdieping, zorg voor elke ander en een leven in echte vrijheid. Ons pedagogische project is gebaseerd op 5 complementaire pijlers: kennis, cultuur, christendom, kringen en kritische verantwoordelijkheid.

Kennis komt aan bod in de basisleerstof van het secundair onderwijs, in vaardigheden en parate kennis, in experimenten en onderzoek, in het verwerven van competenties. Cultuur is kennismaken met expressievormen, maar ook de verfijnde omgang met andere mensen. Christen zijn betekent dat we geloven dat Jezus Christus bron van leven is. Kringen vormen gebeurt elke dag: op school, maar ook tijdens allerlei activiteiten en uitwisselingen. Kritische verantwoordelijkheid groeit gaandeweg. Door met een open geest te leven en te leren op school, op het internaat, ... waar we ook in contact komen met elkaar.

Het pedagogische project is de leidraad voor ons onderwijs, voor leerkrachten en leerlingen, een droom die we willen realiseren. Die 5 pijlers moeten in alles wat we doen aan bod komen. Ze vormen een belangrijke focus om naar de wereld te kijken. Wil je meer weten over ons pedagogische project? Neem vrijblijvend contact met ons op.