Oudervereniging

De Oudervereniging heet U en uw kind(eren) van harte welkom in het Sint-Lodewijkscollege.

Het dagelijks bestuur van de Oudervereniging komt regelmatig bijeen om kleine en grote problemen in verband met opleiding van de leerlingen te bespreken, onderhoudt goede contacten met de directie en verschaft informatie over het allerlei activiteiten en initiatieven op school. De Oudervereniging zet zich ook actief in voor de schoolomgeving en het verkeer van en naar de school. Via de schoolraad hebben we inspraak in enkele beleidsopties van het College.

De oudervereniging organiseert 4 vergaderingen per jaar (gewoonlijk op een maandagavond in september/oktober, november/december, februari/maart en mei), waarop de ouders uitgenodigd worden.

Lid worden:

Voor onze werking en om kleine projecten voor Uw kinderen te realiseren wordt een bijdrage van 7 euro per gezin gevraagd. Als lid ontvangt U dan alle uitgebreide verslagen van de vergaderingen met directie en leerkrachten, en wordt U ook uitgenodigd voor spreekbeurten en andere activiteiten.

Storting kan gebeuren op rekening nummer 738-0164952-74 van Oudervereniging Sint-Lodewijkscollege, met vermelding van de naam van de (oudste) leerling en klas.

U kan, eenmaal dat U lid bent, de uitnodiging en de verslagen van de vergadering ook via email ontvangen. Stuur daarvoor een email met de klas en de naam van uw zoon/dochter naar Oudervereniging.sintlodewijk@gmail.com

Voorzitter  
Sabine Langenbick  
ondervoorzitter  
Karin Vander Perre  
Penningmeester  
Geert Vanderostyne  
Secretaris  
Steven De Clerck