FAQ

Op welke manier draag je zorg voor elke leerling?

Op welke manier draag je zorg voor elke leerling?

Wij werken aan een opvoeding naar zelfstandigheid. Het is ons ideaal dat de leerlingen na zes jaar humaniora uit nieuwsgierigheid gaan studeren. Er is een ‘vangnet’, onze Kern leerlingenbegeleiding bestaande uit specialisten, om leerlingen met studie- of emotionele moeilijkheden bij te staan bij hun persoonlijke groei.

Is het Sint-Lodewijkscollege niet te groot voor 12 jarigen?

Is het Sint-Lodewijkscollege niet te groot voor 12 jarigen?

Het Sint-Lodewijkscollege is gehuisvest in een groot gebouw, met veel ruimte in de klassen, de speelplaatsen en de sportvelden. Het eerste jaar heeft daarin een eigen domein: eigen speelplaats, trap en gang. Alleen op de middag komen alle leerlingen samen (zie volgende vraag).

Wat gebeurt er in de middagpauze?

Wat gebeurt er in de middagpauze?

We proberen de middag boeiend te maken. Voor de maaltijd kunnen de leerlingen kiezen voor één van de vier formules: een warme maaltijd, een koude snack, een belegd broodje of eigen picknick. Wie iets te studeren heeft kan zich inschrijven in de bib. Het presidium organiseert tal van zaken ‘leerlingen voor leerlingen’. Er is een aanbod van sport, en het ‘praesino’ een lokaal met allerhande (gezelschaps)spellen.

Kan men op school studeren en eventueel werken met de computer?

Kan men op school studeren en eventueel werken met de computer?

In onze Openleercentra en in de bibliotheek staan computers opgesteld. De leerlingen kunnen een plaats reserveren. Elk studiejaar heeft zijn eigen studiezaal, de derde graad studeert in de leeszaal van de Cultuurbibliotheek. Avondstudie is niet verplicht. Je kunt avondstudie volgen tot 17.30 uur of tot 18.15 uur (de derde graad tot 18.00 uur).

Wat is CLIL?

Wat is CLIL?

CLIL staat voor Content and Language Integrated Learning. CLIL is geen Engelse les maar een strategie om een vreemde taal binnen een vakgebied gaandeweg aan te leren. Clil werd uitgebouwd in de wetenschappelijke richtingen. Vanaf 2016 kan Clil gevolgd worden in andere studiegebieden en in alle jaren op het college. Het Sint-Lodewijkscollege voltooit met Clil zijn internationale openheid op de wereld

Waarom nog klassieke talen?

Waarom nog klassieke talen?

De studie van Klassieke Talen is erg actueel. Het is de feitelijke inburgeringscursus in de Westerse Cultuur: wetenschap en filosofie komen er vandaan. Latijn en Grieks zijn een schatkamer van de mensheid. De studie van Latijn helpt bovendien inzicht te krijgen in de taalstructuren, en helpt bij het leren zelf. Het Sint-Lodewijkscollege heeft een sterke traditie in cultuuroverdracht.

Hebben we ook STEM?

Hebben we ook STEM?

STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics. STEM is een vakoverschrijdende aanpak in het domein van de wetenschappen om jongeren onderzoeksvaardigheden en probleemoplossend denken bij te brengen. Nieuw is dat deze methodiek toegepast wordt op de wetenschappen. Het Sint-Lodewijkscollege heeft een lange traditie in dit domein weliswaar gefocust op menswetenschappen. Nu komt er dus een luik 'zelfsturend leren' voor de exacte wetenschappen bij.