Presidium

Het presidium van het Sint-Lodewijkscollege bestaat uit een grote groep enthousiaste leerlingen uit de vierdes, vijfdes en zesdes die elk jaar opnieuw een heel uiteenlopend scala aan activiteiten organiseert voor de medeleerlingen.

Het presidium wordt geleid door de leerlingen zelf. Ze kiezen zelf hun twee preses en secretaris. Deze actieve leerlingenorganisatie wordt uiteraard bijgestaan door enthousiaste leerkrachten.

De presidiumleden zijn onderverdeeld in verschillende werkgroepen die regelmatig samenkomen. De opbrengst van de activiteiten gaat naar goede doelen die de leerlingen zelf aanbrengen en kiezen.

De werkgroepen dit schooljaar:

  • KKA: zij rekruteren aanstormend cultureel talent en leiden en organiseren de jaarlijkse Kleine Kunstavond (KKA).
  • MOS: zij ijveren voor meer milieu-aandacht op school
  • Melkherberg: tijdens de namiddagspeeltijden van dinsdag en donderdag kunnen leerlingen een hapje of een drankje kopen
  • Techniek: aanwezig en onmisbaar bij elke activiteit, deze technische geniën zorgen ervoor dat elke activiteit op technisch vlak uitstekend verloopt
  • In-Team: zij zorgen voor een aangename groepssfeer binnen het presidium en een goeie band tussen de verschillende werkgroepen, door enkele keren per jaar een groepsbindende activiteit te organiseren

Daarnaast zijn er nog tal van andere activiteiten met uitschieters als het jaarlijkse Galabal, Sinterklaas op bezoek in de school, Gotcha... die animatie brengen in ons bruisende schoolleven.