Leerlingenraad

Sinds 1999 bestaat er naast het presidium ook een leerlingenraad op de school. In de eerste graad van het college worden vertegenwoordigers van de klas gekozen. Ze zijn met z'n tweeën en komen een paar keer per trimester samen. Twee of drie leerkrachten zijn de peter of meter. Na elke bespreking komen de voorzitter en voorzitster het verslag toelichten bij de directie. De leerlingenraad is een deugddoende ervaring. De open dialoog maakt dat de school iedereen toebehoort. De molen van de beslissing en de uitvoering maalt soms heel langzaam, maar toch kunnen we bogen op een reeks mooie resultaten:

  • het aanbod in de eetzaal werd volledig herzien
  • de speelplaatsen werden aangekleed met bankjes en sportterreinen
  • de dag van de eerste graad in juni: een leuke afsluiter van het schooljaar op het grasveld

In de toekomst zien we de leerlingenraad verder doorgroeien tot een volwaardige gesprekspartner op onze school.