Het onderwijs in Brugge biedt jongeren een rijke vorming!

Ben je op zoek naar secundair onderwijs in Brugge? Op het Sint-Lodewijkscollege kan je alle aspecten van jezelf ontplooien. Al is studeren het hoofddoel van elke school, wij willen onze jongeren een rijk milieu aanbieden waar ze een totale vorming krijgen. Niet alleen het strikte intellect, maar diverse andere vormen van intelligentie willen wij uitdagen. Wij ruimen in ons ondewijs plaats voor muzische vorming, voor emotionele intelligentie, voor verdiepende activiteiten, voor ethiek en omgangsvormen, ja zelfs voor handwerk.

Het Sint-Lodewijkscollege in Brugge bruist van de activiteiten. Zo kan je elke dag sporten op school en over de verschillende jaren heen deelnemen aan cultuurreizen en kampen. Een groep leerlingen uit de 3e graad draagt de verantwoordelijkheid voor een actieve leerlingenwerking op school: zij vormen het presidium.

De leerlingenraad bestaat uit verkozen vertegenwoordigers van de klassen. Zij vormen als het ware een denktank waarin nagedacht en gediscussieerd wordt over onderwijs en schoolbetrokken thema’s. De vele naschoolse klasactiviteiten (sport, film …) zorgen voor een vriendschappelijke sfeer tussen leerlingen en leerkrachten. Het Sint-Lodewijkscollege in Brugge werkt nauw samen met heel wat partnerscholen en heeft veel verrijkende internationale projecten lopen.

Al deze initiatieven geven aan het samenleven van jongeren op ons college een eigen dynamiek.
Wil je meer weten over onderwijs in Brugge of over ons college in het bijzonder? Neem dan contact met ons op.