Oud-leerlingenvereniging van het Sint-Lodewijkscollege: Haec Olim

Het Sint-Lodewijkscollege heeft een bloeiende oud-leerlingenvereniging met de naam Haec Olim. Deze naam is afkomstig van een vers uit de Aeneas van Vergilius, waar hij zijn mannen aanspoort de moeilijke opgaven te doorstaan. Later zullen zij immers met vreugde terugdenken aan dit lastige moment omdat ze het overwonnen hebben: "Forsan et haec olim meminisse iuvabit". Wellicht een mooie gedachte voor elke leerling(e) op het Sint-Lodewijkscollege!

Het contactblad van de oud-leerlingenvereniging is het Berichtenblad Haec Olim (BHO) dat ieder jaar in de maand september via e-mail verstuurd wordt naar alle oud-leerlingen waarvan wij een e-mailadres hebben. In dit Berichtenblad vind je alle belangrijke informatie over het lidmaatschap, de Dag van de Oud-leerlingen (mét een inschrijvingsformulier voor de maaltijd), de Praatavond, de Haec Olimprijs en de andere activiteiten van onze oud-leerlingenvereniging. Daarnaast krijg je een lijst met de samenstelling van ons bestuur, zodat je desgewenst met hen kunt communiceren. Er wordt ook uitgelegd hoe je ons contactblad kan lezen (en uitprinten) op de website van het college en hoe je onze activiteiten kan volgen op facebook.

Wil je ons steunen, dan kan je betalend lid worden van onze oud-leerlingenvereniging. Het lidmaatschap moet jaarlijks hernieuwd worden. 10 euro is het normale lidgeld; 8 euro is het lidgeld voor oud-leerlingen die nog aan een universiteit of een hogeschool studeren; 5 euro is het lidgeld voor de oud-leerlingen van de meest recente retorica, d.w.z. voor de leerlingen die in juni laatsleden aan het college afstudeerden. Oud-leerlingen die ons nog meer willen steunen, kunnen uiteraard steeds een hoger bedrag storten. Wij zijn er hen erg dankbaar voor. Je wordt lid door je lidgeld te gireren op het rekeningnummer BE55 3631 5410 4344 (BIC : BBRUBEBB) van de oud-leerlingenvereniging, p.a. Magdalenastraat 30, 8200 Brugge. Als vermelding duid je aan voor welk burgerlijk jaar je lid wordt, b.v. “lidmaatschap 2018". Je hoeft ons dus niet te melden dat je lid wordt of wenst te worden; van zodra we je storting ontvangen hebben, schrijven we je in als lid.

Enkel betalende leden ontvangen gratis ons jaarboek Haec Olim-Collage. Dit is het jaarlijkse informatieblad, met veel foto’s, dat door het college wordt uitgegeven. Dit jaarboek bevat naast een gedeelte met bijdragen van en voor de leerlingen ook een apart gedeelte met bijdragen van, over en voor de oud-leerlingen. Met dit jaarboek word je dus op de hoogte gehouden van zowel het “oude” als het huidige college. Betalende leden krijgen eveneens een reductie van 2 euro op de toegangsprijs voor bepaalde activiteiten. Dit is o.a. het geval voor de 2 Aperitiefconcerten die jaarlijks door Haec Olim Musicalia georganiseerd worden. Deze reductie, die uitsluitend geldt voor het betalend lid (en dus niet voor zijn/haar partner of kinderen), zal telkens overhandigd worden aan de ingang van het auditorium.

De oud-leerlingenvereniging organiseert jaarlijks twee “terugkomdagen”. Dit zijn enerzijds de Dag van de Oud-leerlingen (ieder jaar op een zaterdag in november) en anderzijds de Praatavond (ieder jaar op een vrijdagavond de week vóór of de week na de Dag van de Oud-leerlingen). Op beide activiteiten worden alle oud-leerlingen (met hun partner) uitgenodigd, alhoewel de Praatavond zich meer richt tot oud-leerlingen van de laatste 10 jaar.

Op de Dag van de Oud-leerlingen is er een eucharistieviering voor de overleden oud-leerlingen en oud-leerkrachten en nadien wordt een gratis receptie aangeboden. Oud-leerlingen die na de receptie nog willen blijven lunchen (alleen of met hun jaargroep) moeten vooraf inschrijven. Meer info over tijdstippen, locaties, het menu én de reservatie van het middagmaal, vind je in ons Berichtenblad dat je op de link hieronder kan downloaden, lezen en/of uitprinten.

Meer info over de Praatavond vind je uiteraard eveneens in ons Berichtenblad, maar voor de jongere generaties wordt ook info verstrekt via facebook (Sint-Lodewijkscollege Brugge).

Ieder jaar ook worden op de Dag van de Oud-leerlingen bepaalde retorica’s speciaal in de verf gezet. Zij krijgen een aparte uitnodigingsbrief én een adressenlijst van hun retoricajaar. Deze speciale retorica’s zijn de uitgangsjaren van telkens 5 jaar terug in het verleden. Voor de Oud-leerlingendag van 2017 zijn dat dus de retorica’s van 2012, 2007, 2002, 1997, 1992, 1987, 1982, 1977, 1972, 1967, 1962, 1957, 1952, 1947 en 1942. Die hebben dus resp. 5 tot 75 jaar geleden het college verlaten. De speciale uitnodigingsbrieven en de adressenlijsten van deze jaren kunnen hieronder gedownload worden:

1942:    brief    -    adressenlijst                     1947:    brief    -    adressenlijst                     1952:    brief    -    adressenlijst

1957:    brief    -    adressenlijst                     1962:    brief    -    adressenlijst                     1967:    brief    -    adressenlijst

1972:    brief    -    adressenlijst                     1977:    brief    -    adressenlijst                     1982:    brief    -    adressenlijst

1987:    brief    -    adressenlijst                     1992:    brief    -    adressenlijst                     1997:    brief    -    adressenlijst

2002:    brief    -    adressenlijst                     2007:    brief    -    adressenlijst                     2012:    brief    -    adressenlijst

 

Het Berichtenblad van september 2017

Door op de link hierboven te klikken kan je ons meest recente Berichtenblad downloaden, lezen en/of uitprinten.

Contact opnemen met het secretariaat van Haec Olim

Door op de link hierboven te klikken kan je via een e-mail naar de secretaris van onze oud-leerlingenvereniging informatie doorspelen. Zo kan je o.a. adresveranderingen, verandering van je e-mailadres, info over mede-leerlingen of andere info melden. Maar via deze link kan je ook een adressenlijst van je klas of je retoricajaar opvragen! Deze adressenlijst (in pdf-formaat) wordt je dan ofwel via e-mail ofwel - als je dat wenst én op voorwaarde dat we je postadres hebben - via de post toegestuurd.

 

Om documenten van deze webpagina te downloaden moet je het programma Adobe Reader op je computer geïnstalleerd hebben. Indien je dat niet hebt, dan kan je het installeren via de link naar Adobe Reader hieronder.