Oud-leerlingenvereniging van het Sint-Lodewijkscollege: Haec Olim

Het Sint-Lodewijkscollege heeft een bloeiende oud-leerlingenvereniging met de naam HAEC OLIM. Deze naam is afkomstig van een vers uit de Aeneas van Vergilius, waar hij zijn mannen aanspoort de moeilijke opgaven te doorstaan. Later zullen zij immers met vreugde terugdenken aan dit lastige moment omdat ze het overwonnen hebben: "Forsan et haec olim meminisse iuvabit". Wellicht een mooie gedachte voor elke leerling(e) op het Sint-Lodewijkscollege!

Het contactblad van de oud-leerlingenvereniging is het BERICHTENBLAD HAEC OLIM (BHO) dat ieder jaar in de maand september via e-mail verstuurd wordt naar alle oud-leerlingen waarvan wij een e-mailadres hebben. In dit Berichtenblad vind je alle belangrijke informatie over het lidmaatschap, de Dag van de Oud-leerlingen (mét een inschrijvingsformulier voor de maaltijd), de Praatavond, de Haec Olimprijs en de andere activiteiten van onze oud-leerlingenvereniging. Daarnaast krijg je een lijst met de samenstelling van ons bestuur, zodat je desgewenst met hen kunt communiceren. Er wordt ook uitgelegd hoe je ons contactblad kan lezen (en uitprinten) op de website van het college en hoe je onze activiteiten kan volgen op facebook.

Wil je ons steunen, dan kan je betalend lid worden van onze oud-leerlingenvereniging. Het lidmaatschap moet jaarlijks hernieuwd worden. 10 euro is het normale lidgeld; 8 euro is het lidgeld voor oud-leerlingen die nog aan een universiteit of een hogeschool studeren; 5 euro is het lidgeld voor de oud-leerlingen van de meest recente retorica, d.w.z. voor de leerlingen die in juni laatsleden aan het college afstudeerden. Oud-leerlingen die ons nog meer willen steunen, kunnen uiteraard steeds een hoger bedrag storten. Wij zijn er hen erg dankbaar voor. Je wordt lid door je lidgeld te gireren op het rekeningnummer BE55 3631 5410 4344 (BIC : BBRUBEBB) van de oud-leerlingenvereniging, p.a. Magdalenastraat 30, 8200 Brugge. Als vermelding duid je aan voor welk burgerlijk jaar je lid wordt, b.v. “lidmaatschap 2018". Je hoeft ons dus niet te melden dat je lid wordt of wenst te worden; van zodra we je storting ontvangen hebben, schrijven we je in als lid.

Enkel betalende leden ontvangen gratis ons jaarboek Haec Olim-Collage. Dit is het jaarlijkse informatieblad, met veel foto’s, dat door het college wordt uitgegeven. Dit jaarboek bevat naast een gedeelte met bijdragen van en voor de leerlingen ook een apart gedeelte met bijdragen van, over en voor de oud-leerlingen. Met dit jaarboek word je dus op de hoogte gehouden van zowel het “oude” als het huidige college. Betalende leden krijgen eveneens een reductie van 2 euro op de toegangsprijs voor bepaalde activiteiten. Dit is o.a. het geval voor de twee Aperitiefconcerten die jaarlijks door Haec Olim Musicalia georganiseerd worden. Deze reductie, die uitsluitend geldt voor het betalend lid (en dus niet voor zijn/haar partner of kinderen), zal telkens overhandigd worden aan de ingang van het auditorium.

De oud-leerlingenvereniging organiseert jaarlijks twee “terugkomdagen” : de DAG VAN DE OUD-LEERLINGEN (ieder jaar op een zaterdag in november) en de PRAATAVOND (ieder jaar op een vrijdagavond de week vóór of de week na de Dag van de Oud-leerlingen). Op beide activiteiten worden alle oud-leerlingen (met hun partner) uitgenodigd, alhoewel de Praatavond zich meer richt tot oud-leerlingen van de laatste 10 jaar.

De oud-leerlingenvereniging reikt ook sedert 1993 jaarlijks een prijs uit - de HAEC OLIMPRIJS - aan een verdienstelijke oud-leerling(e) die in volle uitbouw van zijn/haar loopbaan is. Beurtelings komen de deelgebieden “sociaal”, “cultuur/media/kunst” of “wetenschappen” aan bod.

Dit jaar wordt de Haec Olimprijs voor de 26ste keer uitgereikt en wij bekronen opnieuw een laureaat uit het domein “cultuur/media/kunst”. En die laureaat is niemand minder dan GILLES COULIER.

De 31-jarige Gilles Coulier is filmregisseur, scenarioschrijver en filmproducent. Hij studeerde in juni 2004 af aan het Sint-Lodewijkscollege in de studierichting economie met 6 uur wiskunde.

Daarna ging hij Audiovisuele Kunsten studeren aan de LUCA School of Arts in Brussel. Voor zijn afstudeerfilm in het 3de jaar bacheloropleiding - de kortfilm IJsland - verkreeg hij in 2009 een wildcard van het Vlaams Audiovisueel Fonds op het Internationaal Kortfilmfestival van Leuven. Deze kortfilm werd vertoond op het filmfestival van Cannes in 2010, het Abu Dhabi Film Festival en het Leeds Film Festival. Met zijn 2de kortfilm, zijn masterafstudeerfilm Paroles, behaalde hij de "Juryprijs Vlaamse Kortfilm" op het Internationaal Kortfilmfestival van Leuven.

Gilles studeerde af in 2011 en gebruikte zijn VAF-wildcard voor zijn 1ste professionele kortfilm Mont Blanc in 2012, die meteen werd geselecteerd voor de kortfilmcompetitie van het filmfestival van Cannes in 2013.

In 2013 richtte Gilles samen met acteur Gilles De Schryver het productiehuis De Wereldvrede op waarmee ze de televisieserie Bevergem (2015) produceerden. In 2017 produceerde en regisseerde Gilles zijn 1ste langspeelfilm Cargo. De film ging op 8 september 2017 in première als openingsfilm van het Filmfestival van Oostende en werd ook geselecteerd voor het internationaal filmfestival van San Sebastian.

De film Cargo vertelt het verhaal van een gezin dat tot aan de rand van de afgrond wordt gedreven. Visser Jean Broucke moet het familiebedrijf overnemen nadat zijn vader Leon overboord gevallen is uit zijn vissersboot en in een diepe coma geraakt. Het bedrijf draagt een enorme schuldenberg en na het ongeval komen de conflicten tussen Jean en zijn twee broers aan de oppervlakte. Francis moet kiezen tussen zijn familie en zijn geheime geliefde terwijl William terug thuis komt om te ontsnappen aan het misdaadmilieu.

PS De rol van Jean Broucke wordt gespeeld door een andere ex-leerling van het college: Sam(uel) Louwyck. Hij studeerde aan het college tot en met het 4de jaar (einde van de 2de graad). Na zijn verdere studies legde Sam zich eerst toe op alternatief ballet en acteerde daarna in diverse films, eerst voornamelijk als danser, later steeds vaker als acteur. Zo speelde hij mee in Rundskop (2011, in 2012 genomineerd voor de Oscar voor beste niet-Engelstalige film, met o.a. ook Matthias Schoenaerts, Barbara Sarafian en Stefaan Degand) en in de 2 seizoenen van de televisieserie Eigen Kweek (2013 en 2016).

Alle oud-leerlingen worden op de uitreiking van deze prijs uitgenodigd. Die heeft plaats in het auditorium van het college op zondag 28 januari 2018 om 11 uur. Na de uitreiking volgt een receptie ter plaatse.

 

Het Berichtenblad van september 2017

Door op de link hierboven te klikken kan je ons meest recente Berichtenblad downloaden, lezen en/of uitprinten.

Contact opnemen met het secretariaat van Haec Olim

Door op de link hierboven te klikken kan je via een e-mail naar de secretaris van onze oud-leerlingenvereniging informatie doorspelen. Zo kan je o.a. adresveranderingen, verandering van je e-mailadres, info over mede-leerlingen of andere info melden. Maar via deze link kan je ook een adressenlijst van je klas of je retoricajaar opvragen! Deze adressenlijst (in pdf-formaat) wordt je dan ofwel via e-mail ofwel - als je dat wenst én op voorwaarde dat we je postadres hebben - via de post toegestuurd.

 

Om documenten van deze webpagina te downloaden moet je het programma Adobe Reader op je computer geïnstalleerd hebben. Indien je dat niet hebt, dan kan je het installeren via de link naar Adobe Reader hieronder.