Oud-leerlingenvereniging van het Sint-Lodewijkscollege: Haec Olim

Het Sint-Lodewijkscollege heeft een bloeiende oud-leerlingenvereniging met de naam Haec Olim. Deze naam is afkomstig van een vers uit de Aeneas van Vergilius, waar hij zijn mannen aanspoort de moeilijke opgaven te doorstaan. Later zullen zij immers met vreugde terugdenken aan dit lastige moment omdat ze het overwonnen hebben: ‘Forsan et haec olim meminisse iuvabit’. Wellicht een mooie gedachte voor elke leerling op het Sint-Lodewijkscollege!

Haec Olimprijs 2015 Cultuur: Lieven Achtergael

Sinds 1992 reikt de oud-leerlingenbond van het college ieder jaar een prijs uit aan een verdienstelijke oud-leerling, beurtelings in de sociale, culturele en wetenschappelijke sector.

In 2015 is de sector cultuur weer aan de beurt. Het bestuur van de oud-leerlingenbond heeft beslist de prijs toe te kennen aan Architect Lieven Achtergael (retorica 1980). De gelauwerde ziet zijn vak in een breed perspectief, gegrondvest op filosofische inzichten. Steeds is het de bedoeling een kwaliteitsvolle omgeving te creëren.

Dit jaar wordt deze prijs dus voor de 23e keer uitgereikt en wij bekronen opnieuw een laureaat uit het domein “cultuur”.

Lieven Achtergael begint elk project, groot of klein, steeds met een kritisch onderzoek van het programma en de wijze waarop het project zich verhoudt tot zijn omgeving. Het resultaat moet steeds een functionele, aantrekkelijke en duurzame realisatie zijn.

Ben je oud-leerling van het Sint-Lodewijkscollege? Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie rond Haec Olim.

Oud-leerlingendag 14 november 2015